Medewerkertevredenheidsonderzoek

Taartpunt

Hoe denken uw medewerkers eigenlijk over uw organisatie? Hebben uw medewerkers wellicht verbeterpunten die nu verborgen blijven? Quintest biedt verschillende methodes om dat te onderzoeken. De onderzoeken zijn altijd anoniem om zo eerlijk mogelijke antwoorden te genereren.

No-nonsense en snel

U wilt geen dik rapport over de tevredenheid van uw medewerkers. U wilt zelf onderzoek doen op de aspecten die voor u van belang zijn. Door zelf vragen te formuleren, wordt snel duidelijk waar de verbeterpunten liggen en over welke onderdelen van de organisatie de medewerkers enthousiast zijn.

Monitoring tevredenheid medewerkers

Naast periodiek onderzoek naar medewerkertevredenheid kan de methode van Quintest prima worden toegepast in omgevingen waarin gewerkt wordt volgens LEAN-principes. Managers worden daarbij geacht om op wekelijkse of maandelijkse basis de tevredenheid van de medewerkers in hun team te meten. Quintest is dan een efficiënte manier om hier invulling aan te geven.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem vandaag nog contact met ons op:
E .