Quintest Quick Scan

Grafiek

Het is belangrijk om te weten waar uw klanten en medewerkers tevreden over zijn, maar nog belangrijker waar ze niet tevreden over zijn. Daar kunt u dan direct actie op ondernemen.

Met Quintest Onderzoek Online kunt u snel en eenvoudig een quick scan uitvoeren naar tevredenheid van uw klanten of uw medewerkers. Onze onderscheidende kenmerken zijn:
- Gemak
- Snelheid
- Anoniem onderzoek
- Flexibel in ontwerp en uitvoering
- Duidelijke en grafische presentatie van
  kwantitatieve resultaten
- Gunstige prijs

Resultaten direct beschikbaar

Vanaf het moment dat de eerste deelnemer uw vragenlijst heeft ingevuld zijn de resultaten via internet zichtbaar. Gedurende de hele looptijd van het onderzoek en uiteraard na afsluiting zijn de resultaten continu beschikbaar. De kwantitatieve resultaten worden online gepresenteerd in een overzichtelijke grafiek waarbij per vraag de antwoordverdeling eveneens grafisch wordt weergegeven.

Neem contact op

Wilt u meer weten? Neem vandaag nog contact met ons op:
E .